Nieuwe donorwet en je registratie als donor

Er is een wetsvoorstel besproken in de Tweede en Eerste Kamer om de Wet op de orgaandonatie te wijzigen. De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer heeft dit voorstel op 13 februari ook aangenomen.

Inwerkingtreding nieuwe donorwet

De nieuwe donorwet treedt in werking in de zomer van 2020. Tot die tijd verandert er niets aan het huidige systeem en aan je registratie. Heb je je nog niet geregistreerd? Dan kun je jouw keuze vastleggen in het Donorregister.